S A O P Š T E NJ E

-FUDBALSKIM KLUBOVIMA MOL, MOFL“JADAR“, „MAČVA“ I „POCERINA“                                              -SUDIJAMA I DELEGATIMA                                                                                                                                                -SPORTSKIM RADNICIMA I LJUBITELJIMA FUDBALA                                                                                          -OPŠTINSKIM FUDBALSKIM SAVEZIMA

Poštovani sportski prijatelji,

 Kao što znate, a nažalost, veliki deo vas verovatno i proživljava, još uvek smo pod životnim i sportskim ograničenjima prouzrokovanim, sada već dugotrajnom, pandemijom virusa covid-19 čiji završetak je jako teško nazreti. Shodno nastaloj situaciji, obaveštavamo vas da Fudbalski savez Mačvanskog okruga pomno prati istu i zajedno sa ostalim nadležnim institucijama učestvuje u pokušaju prevazilaženja tekućih problema. 

U skladu sa navedenim, bićemo i jesmo spremni adekvatno i blagovremeno reagovati, čim pre se za to steknu neophodni uslovi. Za sada, ono što klubove sa teritorije našeg Okruga najviše i zanima, stav organa Saveza je da prvaci svih liga napreduju u viši stepen, a da poslednjeplasirane  ekipe, s obzirom na situaciju prouzrokovanu proglašenjem Vanrednog stanja još u martu mesecu ove godine, zadrže svoje statuse shodno ligama kojima pripadaju. 

Konačne sastave liga, kalendar i način sprovođenja takmičenja, kao i sve ostale mere potrebne za nesmetan tok istog, biće doneti po hitnom postupku, a u skladu i nakon donetih potrebnih odluka, kako fudbalskih i zdravstvenih, tako i svih ostalih državnih institucija.

Još jednom vas molimo i insistiramo da se pridržavate mera i uputstava nadležnih organa, posebno u delu sprovođenja eventualnih trenažnih procesa, kao i zabrani odigravanja prijateljskih utakmica u sredinama u kojima su te mere na snazi.

Sa iskrenom željom da sačuvate svoje i zdravlje svojih najbližih,

                              U nadi do skorog viđenja, srdačno vas pozdravljamo!

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA

Leave a Reply